<< - utstyr - medlemsinformasjon - Sykkelturer -
Språk English - Engelsk
Språk Norsk - Norwegian
medlemsdetaljer
Nytt medlem? 2003-01-22
Her fyller du ut personalia, og du er på god vei til å bli medlem i Frikransen.

Bruk formularet under her for å skaffe klubben de nødvendige opplysninger om deg som medlem. I tillegg må du betale inn medlemskontigenten for inneværende år til konto:

3080.33.23034

Frikransen
v/Tim Bennett
...
... OSLO