Nyheter - Sykling - Multisport - Trening - Forum - Medlemmer - Oslosykkelcup.no - www.klatringen.com -
Språk English - Engelsk
Språk Norsk - Norwegian
enda ikke bestemt deg for hvor du skal tilbringe påsken 2012?
Treningsamling i påsken i Toscana 2012-02-14
Det er ikke for sent å melde seg på til årets påskesamling i verdens fineste sykkeldistrikt

kontakt Njål, han vil kunne reservere rom for deg og gi deg tips om reisemåte.

Frikransen har i år som tidligere år spesialbetingelser i Toscana, nærmere bestemt på San Baronto.

Du velger selv varighet og reisemåte, men tilbudet til Frikransere går via Njål, ta kontakt med han om du ønsker mer informasjon.