<< - Medlemmer - Butikken -
Språk English - Engelsk
Språk Norsk - Norwegian
Nå med "bilde"
Velkommen Leif 2001-12-07
Klubben har fått ett nytt medlem og multisportgruppa vokser igjen. Leif har gått på svømmekurs og er nå klar for en triatlonsesong under Frikransens vaiende faner.

Men i motsetning til en del andre i klubben så er han en mann av få skrevne ord. Leif Nygård sier:

"Jeg er 35 år (født 13 oktober 1966) Jeg har drevet med Triathlon på hobbynivå siden 1988. Jobber som fysioterapeut på kirurgisk avdeling på sykehus."

Men vi vil vel vite mer?


       *      *